Category: Báo cáo

Kiến tạo Tương lai – Lồng ghép góc nhìn của thanh niên vào quá trình Chuyển dịch Năng lượng Công bằng ở Việt Nam

Thực hiện: Nhóm Công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu - tiểu nhóm Chuyển dịch Năng lượng Trong

NetZero.VN

Những bước tiến ban đầu hướng đến bền vững: Cam kết ESG trong ngành Ngân hàng

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đầu tư, áp dụng các tiêu chí Môi trường – Xã

NetZero.VN

Phân tích khung chính sách và đề xuất kế hoạch hành động tái chế chất thải tấm quang năng tại Việt Nam

Nghiên cứu "Phân tích khung chính sách và đề xuất kế hoạch hành động tái chế chất thải tấm quang

NetZero.VN

[WWF] Báo cáo tóm tắt “Tầm nhìn ngành Năng lượng Việt Nam: Hướng tới 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050”

Thực hiện: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) [ Bản đầy

NetZero.VN

[McKinsey] Hoạch định lộ trình hoàn thành mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 của Việt Nam

Bài viết này là sản phẩm chung của Vishal Agarwal, Jonathan Deffarges, Bruce Delteil, Matthieu Francois, và Kunal Tara, thể

NetZero.VN

Báo cáo “Tái định hình ngành Năng lượng tại khu vực Đông Nam Á” (2022)

Báo cáo "Tái định hình ngành Năng lượng tại khu vực Đông Nam Á" (2022): Xây dựng tương lai với

NetZero.VN

Báo cáo Quốc gia về Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam / World Bank Group (2022)

Việt Nam đang ​ngày càng chứng kiến nhiều tác động của biến đổi khí hậu lên sự phát triển của

NetZero.VN

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2021

Nguồn: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) & Cục Năng lượng Đan Mạch (2022).

NetZero.VN