Category: Báo cáo

Phân tích khung chính sách và đề xuất kế hoạch hành động tái chế chất thải tấm quang năng tại Việt Nam

Nghiên cứu "Phân tích khung chính sách và đề xuất kế hoạch hành động tái chế chất thải tấm quang

NetZero.VN

[WWF] Báo cáo tóm tắt “Tầm nhìn ngành Năng lượng Việt Nam: Hướng tới 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050”

Thực hiện: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) [ Bản đầy

NetZero.VN

[McKinsey] Hoạch định lộ trình hoàn thành mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 của Việt Nam

Bài viết này là sản phẩm chung của Vishal Agarwal, Jonathan Deffarges, Bruce Delteil, Matthieu Francois, và Kunal Tara, thể

NetZero.VN

Báo cáo “Tái định hình ngành Năng lượng tại khu vực Đông Nam Á” (2022)

Báo cáo "Tái định hình ngành Năng lượng tại khu vực Đông Nam Á" (2022): Xây dựng tương lai với

NetZero.VN

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2021

Nguồn: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) & Cục Năng lượng Đan Mạch (2022).

NetZero.VN