Category: Sách / Kỷ yếu

Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo phát thải khí nhà kính

Phát triển bền vững là xu hướng phát triển chung của thế giới nhằm hạn chế và loại bỏ các

NetZero.VN

Phân tích khung chính sách và đề xuất kế hoạch hành động tái chế chất thải tấm quang năng tại Việt Nam

Nghiên cứu "Phân tích khung chính sách và đề xuất kế hoạch hành động tái chế chất thải tấm quang

NetZero.VN

Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường và xã hội cho dự án điện sinh khối tại Việt Nam

GIZ xin hân hạnh giới thiệu ấn phẩm song ngữ “Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường

NetZero.VN

Tài chính cho Kinh tế tuần hoàn – Góc nhìn cho những Chủ thể tham gia

Ấn phẩm được dịch sang tiếng Việt này nhằm tăng mức độ tiếp cận thông tin về chủ đề Kinh

NetZero.VN

Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn!

Ấn phẩm là nghiên cứu của Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam),

NetZero.VN