Category: Bài thuyết trình

[EDEEC] Giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí đầu tư cho công trình xanh và công trình hiệu quả năng lượng

Bài trình bày của chuyên gia Trần Thành Vũ - Giám đốc EDEEC - tại Hội thảo "Chi phí đầu

NetZero.VN

Vai trò của các công cụ định giá carbon trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Bài trình bày tại Hội thảo tham vấn "Đề xuất thiết kế và lộ trình thuế các-bon nhằm giảm nhẹ

NetZero.VN

Hợp tác trong ngành điện của Australia – Việt Nam: Cơ hội hợp tác trên con đường giảm phát thải

Bài trình bày tại chương trình Đối thoại chính sách Australia - Việt Nam: Tương lai ngành điện Việt Nam

NetZero.VN

CBAM – Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon / Strive by STX

Bài trình bày tại Hội thảo “Giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp

NetZero.VN

Đánh giá tác động kinh tế của CBAM và những cân nhắc chính sách

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM)

NetZero.VN

Thực hiện Hành động về Khí hậu thông qua Đổi mới Công nghệ Năng lượng Toàn cầu

Tác giả: Jean-Francois Gagné, Trưởng Bộ phận Chính sách Công nghệ Năng lượng - Cơ quan Năng lượng Quốc tế

NetZero.VN