Category: Bài thuyết trình

Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam / Nguyễn Anh Tuấn

Bài trình bày của ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Năng lượng…

NetZero.VN

Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 (Hướng dẫn tuân thủ dành cho chủ doanh nghiệp) / TS Quân Nguyễn

Nội dung trình bày của TS Quân Nguyễn - Thành viên tham vấn và hỗ trợ phát triển phương pháp…

NetZero.VN

Phát triển dự án Carbon ngành Lâm nghiệp – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam / TS Nguyễn Thị Hải

Bài trình bày TS. Nguyễn Thị Hải tại Webinar "Phát triển dự án tín chỉ carbon ngành lâm nghiệp". TS.…

NetZero.VN

[EDEEC] Giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí đầu tư cho công trình xanh và công trình hiệu quả năng lượng

Bài trình bày của chuyên gia Trần Thành Vũ - Giám đốc EDEEC - tại Hội thảo "Chi phí đầu…

NetZero.VN

Vai trò của các công cụ định giá carbon trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam

Bài trình bày tại Hội thảo tham vấn "Đề xuất thiết kế và lộ trình thuế các-bon nhằm giảm nhẹ…

NetZero.VN

Hợp tác trong ngành điện của Australia – Việt Nam: Cơ hội hợp tác trên con đường giảm phát thải

Bài trình bày tại chương trình Đối thoại chính sách Australia - Việt Nam: Tương lai ngành điện Việt Nam…

NetZero.VN

CBAM – Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon / Strive by STX

Bài trình bày tại Hội thảo “Giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp…

NetZero.VN

Đánh giá tác động kinh tế của CBAM và những cân nhắc chính sách

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM)…

NetZero.VN

Thực hiện Hành động về Khí hậu thông qua Đổi mới Công nghệ Năng lượng Toàn cầu

Tác giả: Jean-Francois Gagné, Trưởng Bộ phận Chính sách Công nghệ Năng lượng - Cơ quan Năng lượng Quốc tế…

NetZero.VN