Category: Văn bản pháp luật

Quyết định số 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính

Chinhphu.VN

Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của

Chinhphu.VN

Quyết định 165/QĐ-TTg 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 07/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhQuyết định 165/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen

Chinhphu.VN

Thông báo kết luận thanh tra Quy hoạch điện VII

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch

NetZero.VN

Quyết định số 993/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030

Quyết định số 993/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8/2023 phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên

NetZero.VN

Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng

NetZero.VN

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác

NetZero.VN

Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện

NetZero.VN