Danh mục: Văn bản pháp luật

Quyết định số 993/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030

Quyết định số 993/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8/2023 phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên

NetZero.VN

Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng

NetZero.VN

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác

NetZero.VN

Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện

NetZero.VN

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26

Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/07/2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải

NetZero.VN