Thẻ: ABB Việt Nam

Công nghệ điện thông minh cho phát triển bền vững

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đoàn Văn Hiển, Chủ tịch ban công nghệ điện, ABB Việt Nam

NetZero.VN