Thẻ: AmCham

Việt Nam cần 146 tỷ USD để phát triển năng lượng xanh và sạch từ nay cho đến năm 2030

Đó là nhận xét của ông John Rockhold, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) Việt Nam và Chủ

NetZero.VN