Thẻ: Bamboo Capital

Bamboo Capital sử dụng ESGpedia của STACS, mở ra cơ hội giao dịch chứng chỉ năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ngày 22/8, Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) đã ký kết hợp tác chiến lược với STACS -

NetZero.VN