Thẻ: bảo vệ môi trường

Phát triển bảo vệ môi trường thành ngành kinh tế mới

"Quy hoạch bảo vệ môi trường thể hiện tư duy tiên phong, dẫn dắt phát triển xanh, đầu tư vào

NetZero.VN

Đến năm 2050, nếu không có hành động thiết thực, biển sẽ nhiều nhựa hơn cá

Ngày 4/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia

NetZero.VN