Thẻ: bảo vệ rừng

Không hy sinh rừng để phát triển kinh tế – xã hội: Việt Nam lựa chọn lối hài hòa, cân bằng sinh thái

Nạn phá rừng trên toàn cầu Rừng là một phần cực kỳ quan trọng của hệ sinh thái Trái đất

NetZero.VN