Thẻ: BCPG

Lào nuôi tham vọng điện gió để giảm phụ thuộc vào thủy điện

Nằm sâu trong vùng núi dân cư thưa thớt ở phía đông nam Lào, một trang trại điện gió có

NetZero.VN