Thẻ: biến rác thành điện

Đông Nam Á nhắm đến rác thải để sản xuất điện

Một nhà máy điện rác ở khu Tuas, phía tây nam Singapore có thể xử lý khoảng 35% lượng rác

NetZero.VN