Thẻ: BritCham

Hợp tác net zero có thể mang về cho Việt Nam 15,5 tỷ USD đầu tư

Ngày 2/8, tại TP HCM, Tổ chức Dear Our Community phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại

NetZero.VN