Thẻ: các nước G20

Thỏa thuận G20 về nhiên liệu hóa thạch bị Saudi Arabia chặn đứng

Hôm 22/7, các nước G20 đã công bố một tài liệu tóm tắt sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng

NetZero.VN