Thẻ: Chỉ số Net Zero

Mục tiêu Net Zero của Việt Nam: Chuyển từ tham vọng sang hành động

Theo Nghiên cứu Chỉ số Net Zero các nền kinh tế năm 2022 của PwC vừa công bố, Châu Á

NetZero.VN