Thẻ: chứng chỉ IOSA

Net Zero và những thách thức vận hành của ngành hàng không

Tổng giám đốc Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà đã cho biết như trên

NetZero.VN