Thẻ: CNOOC

Các công ty dầu mỏ hàng đầu Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo

Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đã cam kết giảm lượng khí thải

NetZero.VN