Thẻ: công nghệ CHP

Công nghệ nhiệt, điện kết hợp – Triển vọng trên thế giới và Việt Nam

Vài nét về công nghệ CHP: CHP (Combined Heat and Power) có thể hiểu là đồng phát, còn gọi là

NetZero.VN