Thẻ: Công ty Nhựa Tái Chế Duy Tân

Hành trình mới cho rác thải nhựa

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

The Saigon Times