Thẻ: COP27

Việt Nam đặt mục tiêu giảm 43,5% phát thải khí nhà kính vào năm 2030

Tại Hội nghị lần thứ 27 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi

NetZero.VN