Thẻ: Copenhagen Infrastructure Partners

Hai tập đoàn của Anh và Đan Mạch cùng đổ hàng chục tỷ USD đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Trong chương trình làm việc tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn Copenhagen

NetZero.VN