Thẻ: Đặng Hùng Võ

Thách thức cho kinh tế xanh và hy vọng từ APEC

Một trong những chủ đề APEC năm nay là biến đổi khí hậu và sự bền vững môi trường. Kinh

NetZero.VN