Thẻ: Diễn đàn Kinh tế thế giới

Thông điệp của Việt Nam tại WEF: Đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, phát triển nền kinh tế xanh

Theo TTXVN, sự kiện Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới với

NetZero.VN