Thẻ: điện lực TPHCM

Hội thảo “Các giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện tại TPHCM”

Ngày 3/8, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp cùng Tập đoàn điện lực Quốc gia Singapore (SPGroup)

NetZero.VN