Thẻ: đô thị carbon thấp

TP HCM: Phát triển đô thị carbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính

Tốc độ phát triển kinh tế, đô thị hóa nhanh mang đến nhiều cơ hội, lợi thế cho TP Hồ

NetZero.VN