Thẻ: dự án carbon thấp

9 dự án carbon thấp được chọn tham gia Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu

Để nâng cao năng lực của dự án và cơ hội thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư

NetZero.VN