Thẻ: dự án carbon thấp

11 dự án carbon thấp của Việt Nam được chọn vào chương trình CFA

Góp phần vào nỗ lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, ngày 23/1/2024, Chương

NetZero.VN

9 dự án carbon thấp được chọn tham gia Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu

Để nâng cao năng lực của dự án và cơ hội thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư

NetZero.VN