Thẻ: dự án điện

Cần 134 tỷ USD đầu tư nguồn điện, lưới điện đến năm 2030

Bộ Công Thương vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị ban

NetZero.VN