Thẻ: dự án năng lượng

Hướng tới Net Zero [kỳ 3]: Cập nhật một số dự án năng lượng sạch ở Đông Nam Á

Bà Xinying Tok - Trưởng khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ) của Quỹ Tín thác Carbon (Carbon Trust) của Anh

NetZero.VN

Hướng tới Net Zero [kỳ 2]: Hoa Kỳ, Trung Quốc ưu tiên đầu tư nguồn điện lớn

Mục tiêu khí hậu của Hoa Kỳ và Trung Quốc - Các kịch bản hướng tới Net Zero vào năm

NetZero.VN

Hướng tới Net Zero [kỳ 1]: Kịch bản và một số dự án năng lượng tiêu biểu ở châu Âu

Kịch bản giúp EU hướng tới Net Zero vào năm 2050 Theo báo cáo khoa học của Trung tâm nghiên

NetZero.VN