Thẻ: EuroCham

Cam kết mạnh mẽ Net Zero của Việt Nam là điểm hấp dẫn thu hút FDI từ châu Âu

Ông đánh giá như thế nào về nỗ lực của Việt Nam trong việc chuyển đổi xanh? - Những nỗ…

NetZero.VN

Thiếu điện trở thành nỗi lo của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Ngày 10/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) đã công bố kết quả chỉ…

NetZero.VN