Thẻ: EuroCham

Thiếu điện trở thành nỗi lo của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Ngày 10/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) đã công bố kết quả chỉ

NetZero.VN