Thẻ: GEOTEC HANOI 2023

Hội nghị Quốc tế GEOTEC HANOI lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 12/2023

Cụ thể, GH2023 năm nay sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (NCC), Hà Nội. Hội nghị

NetZero.VN