Thẻ: giá FIT

Không “phá rào” cho điện gió, điện mặt trời

Nhà đầu tư lo phá sản Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện có 84 dự án năng lượng…

NetZero.VN