Thẻ: hệ thống lương thực thực phẩm

Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững toàn cầu giúp ứng phó biến đổi khí hậu

Việc phát triển một hệ thống lương thực, thực phẩm (LTTP) lành mạnh, bền vững không chỉ giúp nông dân…

NetZero.VN