Thẻ: HEPZA

Năm khu công nghiệp đầu tiên chuyển đổi theo định hướng kinh tế xanh

Khu chế xuất Tân Thuận và 4 khu công nghiệp gồm Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước và Bình Chiểu

NetZero.VN