Thẻ: Inrestudio

Kaleidoscope – Kiến trúc thích ứng khí hậu & hiệu quả năng lượng

Công trình xây dựng tại ven biển Quảng Bình, nơi mà “chang chang cồn cát” vào mùa hạ và những

Edeec