Thẻ: IPCC

Liên Hợp Quốc đưa ra giải pháp tối ưu cho biến đổi khí hậu

Sau khi ghi nhận những hiểm họa tự nhiên ngày càng tăng, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi

NetZero.VN