Thẻ: Keppel

Keppel ký hợp đồng hơn 70 triệu USD cung cấp Dịch vụ năng lượng tại Việt Nam

Bộ phận Phát triển hạ tầng của Tập đoàn Keppel vừa ký kết các hợp đồng trị giá hơn 70…

NetZero.VN