Thẻ: logistics

Chuyển đổi số ngành logistics góp phần vào lộ trình Net Zero

Theo chia sẻ của Bộ Công thương tại Hội thảo “Chuyển đổi số để xây dựng ngành logistics hiện đại,

NetZero.VN