Thẻ: McKinsey

Hiện thực hóa tham vọng “xanh hóa” ngành giao thông Việt Nam

Theo ước tính sơ bộ của tổ chức nghiên cứu, tư vấn McKinsey, tổng mức đầu tư cho ngành giao

NetZero.VN