Thẻ: McKinsey

Lộ trình Net Zero của Việt Nam – Một số nghiên cứu và khuyến nghị từ quốc tế

McKinsey - một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới (Big Three) của Hoa Kỳ

NetZero.VN

Hiện thực hóa tham vọng “xanh hóa” ngành giao thông Việt Nam

Theo ước tính sơ bộ của tổ chức nghiên cứu, tư vấn McKinsey, tổng mức đầu tư cho ngành giao

NetZero.VN