Thẻ: nhà máy hydro

Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh

Dự án Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh có tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, trên

NetZero.VN