Thẻ: nhà máy nhiệt điện than

Úc có thể đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than 20 năm tới

Nhà máy điện than đua nhau đóng cửa Khi nhà máy nhiệt điện than cuối cùng của bang Nam Úc

NetZero.VN