Thẻ: nhà máy nhiệt điện than

G7 dừng sử dụng nhiệt điện than không thu giữ carbon vào năm 2035

Cột mốc quan trọng của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu Sau 2 ngày họp ở Turin (Ý), hôm

The Saigon Times

Úc có thể đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than 20 năm tới

Nhà máy điện than đua nhau đóng cửa Khi nhà máy nhiệt điện than cuối cùng của bang Nam Úc

NetZero.VN