Thẻ: nhiệt độ Trái đất

Thế giới đối mặt nhiệt độ cao kỷ lục trong năm nay khi El Nino quay trở lại

Các mô hình khí hậu cho thấy sau 3 năm của hiện tượng thời tiết La Nina ở Thái Bình

NetZero.VN