Thẻ: Package Free

Độc đáo lối sống xanh của cô gái Mỹ: 4 năm thải ra số rác vừa một lọ 0,5kg

Dưới đây là chia sẻ của Lauren Singer với Business Insider về câu chuyện sống xanh của bản thân: Singer

NetZero.VN