Thẻ: Pháp

Xung quanh Luật Thúc đẩy năng lượng tái tạo ở Pháp

Luật Thúc đẩy năng lượng tái tạo đã đạt được 300 phiếu thuận và 13 phiếu chống, chủ yếu từ

NetZero.VN

Pháp thông qua Dự luật thúc đẩy năng lượng tái tạo

Nhà chức trách Pháp được cho là đã nâng cao các mục tiêu về năng lượng tái tạo, nhằm tăng

NetZero.VN