Thẻ: pin mặt trời mái nhà

Malaysia thuê nóc nhà người dân để đặt pin sản xuất điện Mặt trời

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia cho biết các hộ gia đình có thể cho thuê nóc nhà để đổi lấy

NetZero.VN