Thẻ: Quỹ Khí hậu xanh

Anh cam kết tài trợ 2 tỷ USD cho Quỹ khí hậu xanh

Ngày 10/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng

NetZero.VN