Thẻ: Quỹ SCALE

WB lập quỹ tín thác mới tài trợ các dự án giảm phát thải

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 10/10 thông báo sẽ thành lập quỹ tín thác mới, mang tên Quỹ Hành

NetZero.VN