Thẻ: RED Communication

Tập huấn “Khởi xướng một ý tưởng tạo giá trị chung lĩnh vực giảm thiểu carbon”

Tham gia giảng dạy và hướng dẫn tại khoá tập huấn là các chuyên gia, học giả giàu kinh nghiệm

NetZero.VN