Thẻ: SBVN

Net Zero đang là ưu tiên số 1 của ngành kinh doanh bất động sản trên thế giới

Các nhà phát triển, chủ sở hữu và nhà điều hành bất động sản thương mại đang nhìn nhận mục

Edeec

SBVN chính thức ra mắt chương trình Net Zero Building Pilot Project

Trên thế giới, công trình cân bằng năng lượng Zero Energy Building (ZEB) không còn mới lạ và đã có

NetZero.VN

SBVN: Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 cho Việt Nam

Tiêu thụ năng lượng công trình giảm xuống từ 112 MWh xuống còn 60 MWh (tương ứng mức tiêu thụ

NetZero.VN