Thẻ: SBVN

SBVN: Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 cho Việt Nam

Tiêu thụ năng lượng công trình giảm xuống từ 112 MWh xuống còn 60 MWh (tương ứng mức tiêu thụ

NetZero.VN