Thẻ: Sustainability Leaders’ Summit

Động lực giảm phát thải của doanh nghiệp Việt và tiềm năng từ thị trường tín chỉ carbon

Tại sự kiện vấn đề giảm phát thải, thu thập tín chỉ carbon được xem là một lợi thế cạnh

NetZero.VN

[Forbes Việt Nam] Hội nghị Phát triển Bền vững 2023 chủ đề “Con đường màu xanh”

Các chuyên gia và lãnh đạo từ các doanh nghiệp đang dẫn dắt thị trường có mặt tại Hội nghị

NetZero.VN