Thẻ: trang trại nổi

Trang trại nổi giúp Bangladesh thích ứng với biến đổi khí hậu

Vườn nổi chống lụt hiệu quả Để đến được trang trại của mình, Mohammad Mohasin phải chèo thuyền gỗ hoặc

NetZero.VN