Thẻ: vận tải xanh

100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh từ 2025

Theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Quyết định số 876/QĐ-TTg, từ năm 2025, 100% xe buýt thay

NetZero.VN